Jako Olivier's Home Page
Home
Home
Welcome

Welcome to my personal website! This site contains links to my research outputs and publications.

After finishing high school at Afrikaans High School Sasolburg in 1997 I studied languages at the then Potchefstroom University (PU vir CHO) - specializing in language practice. In 2001 I was the only South African student chosen to take study Translation Studies under the supervision of Cay Dollerup at the Copenhagen University in Denmark on a Danish Democracy Fund grant. After work done there on subtitling I continued with an MA degree in this field at the Potchefstroom University. From 2003 I was a secondary school teacher teaching mainly IT and English. From September 2005 to April 2007 I worked as teacher in London, UK doing supply teaching and later teaching ICT at secondary school level. I returned to South Africa in 2007 teaching IT and Afrikaans until August 2010. At the end of 2010 I finished my PhD with the focus on multilingualism and online/blended learning. Currently I am a professor in the Faculty of Education at the North-West University.


Welkom by my persoonlike webwerf. Hierdie webwerf bevat skakels na navorsingsuitsette en -publikasies.

Na ek my hoërskool loopbaan afsluit by die Afrikaanse Hoërskool Sasolburg in 1997 studeer ek BA tale by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys met die fokus op taalpraktyk. In 2001 word ek as die enigste Suid-Afrikaanse student gekies om Vertaalkunde onder leiding van Cay Dollerup by die Universiteit van Kopenhagen in Denemarke te studeer as deel van 'n Deense Demokrasiefonds studiebeurs. Na die werk wat ek daar oor onderskrifte gedoen het gaan ek met my MA graad in die onderwerp aan by die PU vir CHO. Sedert 2003 was ek 'n hoërskoolonderwyser en bied ek IT (ook Rekenaarstudie) en Engels aan. Van September 2005 tot April 2007 werk ek as onderwyser in Londen, VK. Hier doen ek 'supply teaching' en later bied ek ook ICT op hoërskoolvlak aan. Ek keer terug na Suid-Afrika in 2007 en gee onderrig in IT en Afrikaans tot Augustus 2010. Aan die einde van 2010 het ek my PhD voltooi met die fokus op meertaligheid en aanlyn/gemengde leer. Tans is ek 'n professor by die Fakulteit Opvoedkunde van die Noordwes-Universiteit.

 

eXTReMe Tracker